Sztuczki karciane

Sztuczki karciane

 


potrzebne rekwizyty
talia kart
opis

Odlicz 21 kart z talii i daj je komuś z publiczności do potasowania.
Następnie układaj karty w trzech rzędach po 7 kart: pierwszą z
lewej, drugą pośrodku, a trzecią z prawej, czwarta lekko
zachodzącą na pierwszą itd. Poproś kogoś aby wybrał jedną z kart  i żeby zapamiętał, w którym leży rzędzie. Karty w rzędach zsuń w pliki,
a plik, w którym leży wybrana karta umieść pomiędzy dwoma pozostałymi
plikami. Następnie układaj karty  j.w.  i znów poproś o wskazanie
odpowiedniego rzędu. Następnie znów składasz karty w pliki
a wybrany wkładasz w środek.  I wreszcie po raz trzeci powtarza się kroki,
ale tym razem wskazujemy odpowiednią kartę. Będzie nią zawsze czwarta
karta we wskazanej kolumnie.

WYKONANIE: Pokazujesz publiczności 2 karty z góry talii, potem chowasz je do
środka. Następnie chwytasz talię od góry i od dołu i wykonujesz taki
ruch, żeby wszystkie karty a wyjątkiem górnej i dolnej wypadły.
Publiczności będzie się wydawać, że to są te 2 karty, które zapamiętali.
Cały trik polega na tym, aby odpowiednio ułożyć karty przed występem.
Powinno to wyglądać mniej więcej tak: od góry talii ÓSEMKA KARO,
DZIEWIĄTKA KIER, ÓSEMKA KIER, RESZTA TALII,
DZIEWIĄTKA KARO
Publiczność widzi bardo podobne karty do tych, które widziała na
początku. UWAGA!!! Nie należy wykonywać tej sztuczki
wielokrotnie, ponieważ może się zdarzyć, że na sali znajdzie się ktoś
bystry i odgadnie nasz sekret :)

MAGICZNE ASY


Cztery osoby podają liczby między 10 a 20, a ty odliczasz karty według podanych
liczb i za każdym razem wykładasz asa. Magia ? Dla widzów - tak, ale nie dla Ciebie.
Wcześniej musisz przygotować sobie talię kart w ten sposób, że włożysz do niej asy
na miejsca: 10, 11, 12 i 13 od góry talii. Następnie prosisz widzów o podanie dowolnych
liczb pomiędzy 10 a 20. Niech to będzie na przykład liczba 14. Odlicz więc 14 kart na
stół, obliczając w pamięci sumę cyfr tej liczby (w tym przypadku 5). Ten sam plik 14
kart odlicz jeszcze raz, odkładając 5 kartę na bok i cały odliczony do końca plik połóż
na pozostałe karty. Tę samą operację powtórz z pozostałymi trzema liczbami.
Jeżeli wszystko wykonasz dokładnie to odłożone karty okażą się asami.  

OSTATNI AS


Ten prosty trik możesz wykonać, jeśli zaopatrzysz się w zwykłą talię kart. Rozsypujesz karty na stole, a następnie szukasz czterech asów. Kładziesz je obok reszty kart. Wszyscy widzą cztery asy. Następnie jedną ręką mieszasz karty w ten sposób, by asy nie były widoczne. Prosisz widza, by ten odszukał wszystkie asy. Mimo usilnych prób, widzowi udaje się tylko odnaleźć trzy asy. Czwarty as zniknął ze stołu, a pojawił się w twojej kieszeni. Jak to zrobić? Przed prezentacją triku należy odszukać asa karo, wyjąć go z talii i schować w kieszeni spodni lub marynarki. Wykonując trik musisz odnaleźć trzy pozostałe asy i położyć je na stole. Jako "czwarty as" posłuży ci trójka karo, którą trzeba położyć w ten sposób, by pozostałymi asami zakryć symbole tej karty i widoczny był tylko duży, czerwony znak karo na środku karty. Trzeba to uczynić umiejętnie, by nikt z uczestników zabawy nie zorientował się. Gdy już to wykonasz, zwróć uwagę widzów na "cztery asy" leżące na stole. Zamieszaj karty, a następnie poproś kogoś, by odszukał wszystkie asy. Już w tej chwili możesz uśmiechać się pod nosem obserwując wysiłek, z jakim widz poszukuje ostatniego asa...

3 KARTY


MAGIK ROZSYPUJE KARTY KOSZULKAMI DO GÓRY. WYBIERA SOBIE JEDNĄ KARTE NIE POKAZUJĄC JEJ WIDZOWI. TERAZ MÓWI WIDZOWI ABY WYBIERAŁ Z TALI KARTY NIE PATRZĄC NA NIE PODAWAŁ MAGIKOWI. MAGIK PRZED WYJĘCIEM PRZEZ WIDZA KARTY MÓWI CO TO MA BYĆ ZA KARTA. WIDZ PODAJE TAK 3 KARTY A NA KONIEC MAGIK POKAZUJE JE WIDZOWI I SIĘ OKAZUJE, ŻE SĄ TO TAKI KARTY O JAKIE PROSIŁ MAGIK.
JAK ZROBIĆ: ROZSYPUJEMY KART I BIERZEMY JEDNĄ, KĄTEM OKA PATRZYMY NA NIĄ I WIDZIMY NP.5 PIK. MÓWIMY WIDZOWI ABY WYBRAŁ NAM 5 PIK NIE PATRZĄ NA TĄ KARTĘ. ZNOWY PATRZYMY KĄTEM OKA ITD AŻ W RĘCE BĘDZIEMY MIELI 4 KARTY (ŁĄCZNIE Z WYBRANĄ PRZEZ SIEBIE NA POCZĄTKU. WYJMUJEMY WYBRANĄ PRZEZ WIDZA OSTATNIĄ KARTĘ MÓWIĄC ŻE JEST TO TA KTÓRĄ WYBRAŁEŚ SOBIE SAM. POKAZUJESZ POZOSTAŁE KARTY WIDZOWI. OKAZUJE SIĘ ŻE SĄ TO KARTY KTÓRE POWIEDZIAŁ WIDZOWI MAG PRZY WYBIERANIU.

9 KART


Autorem tej sztuczki jest Dawid Coperffield, jednak nie jest to jeden z jego wielkich trików,
tylko prosta karciana sztuczka. Wybierasz osobę i każesz jej wybrać z talii 9 kart. Bierzesz je i możesz dla zmyłki przetasować. Później pokazujesz osobie jakąś z tych kart (sam jej nie widzisz). Wsadzasz ją z powrotem, niby przypadkowo, koniecznie jako drugą od góry. Pytasz osobę o imię i literując je kładziesz na stół po jednej karcie na literę (jedna na drugą)
Resztę kart kładziesz w takiej kolejności jak są na wierzch tamtych. Teraz musisz wykonać
podobną czynność, jednak koniecznie musisz przerzucić 5 kart, np. mówisz: -A teraz moje imię: Marek! (BTW: Dawid też ma 5 liter) I rzucasz 5 kart. Resztę jak zwykle kładziesz na wierzch. Póżniej, w czasie gdy ty znowu kładziesz karty jedna na drugą wybrana przez ciebie osoba musi Cię zatrzymać mówiąc stop. Jak to zrobi, ty przestajesz przekładać karty i resztę kładziesz ponownie na wierzch. Sztuczka wyjdzie, pod warunkiem, że zanim osoba powie stop, na stole będą już co najmniej dwie karty. Na zakończenie kładziesz na jedną kupkę 3 karty, na drugą dwie, na trzecią jedną i pokazujesz kolejną kartę. Powinna to być ta właściwa.
      CZTERY DAMY

Wykonawca tasuje dokładnie karty, następnie przegląda je po kolei szukając dwóch uroczych pań - damę kier i pik. Wyjmuje je z talii i kładzie na stole. Prosi widza, by wybrał jedną z tych kart. Karty daje widzowi do rąk i mówi, że wszystkie czynności (wg poleceń iluzjonisty) będzie wykonywał sam widz. Ten wykłada z wierzchu talii po jednej karcie na stół (awersem do dołu). W dowolnej chwili przestaje wykładać karty, na utworzony przed chwilą pakiet kładzie "swoją" damę (awersem do góry), a resztę kart kładzie na damie. Bierze z powrotem karty do rąk i ponownie wykłada po jednej karcie z wierzchu na stół. Znów przerywa w dowolnym momencie i na pakiet kart znajdujący się na stole kładzie drugą damę (również awersem do góry). Tak jak poprzednio, resztą kart przykrywa damę. 
Następnie całą talię kart rozsuwa wzdłuż stołu (koszulkami do góry). Wśród kart powinny być widoczne dwie wybrane wcześniej damy. Iluzjonista opowiada o tym, że panie często lubią spotkać się i poplotkować. Jednak te dwie widoczne na stole damy nie bardzo się lubią . Dlatego spotykają się z innymi paniami i obgadują siebie nawzajem, a że nie lubią rozmawiać przez telefon, dlatego spotykają się ze sobą twarzą w twarz. Po tych słowach iluzjonista wysuwa z talii obydwie damy oraz karty znajdujące się bezpośrednio nad nimi. Po odwróceniu dwóch niewidocznych kart okazuje się, że dama kier plotkowała z damą karo, a dama pik z damą trefl.
Sekret triku:
Do wykonania tego triku potrzebna jest zwykła talia kart. Karty tasuje się, następnie szuka wśród nich dwóch dam. Jednak przy tej czynności należy odnaleźć również dwie pozostałe damy i umieścić je po jednej na wierzchu i spodzie talii. Można to wykonać zaraz po tasowaniu, lecz najpierw trzeba ułożyć odpowiednio karty, a dopiero później wyjąć z talii damy (trzeba zrobić to umiejętnie). To jest praktycznie cały sekret triku. Załóżmy, że na spodzie talii znajduje się dama trefl. Pytamy widza, którą damę wybiera - czerwoną czy czarną. Jego wybór nie ma praktycznie żadnego znaczenia
Dajemy mu talię kart i mówimy, by wykładał po jednej karcie na stół. Gdy wyłoży na stół 5 - 8 kart mówimy, że w dowolnej chwili może przestać wykładanie. Następnie na pakiet kart należy umieścić damę pik. Jeśli widz wybrał właśnie tę damę, to mówimy, by położył swoją kartę na pakiet. Jeśli wybrał kartę czerwoną, sugerujemy mu, by na pakiet kart położył kartę iluzjonisty. Pozostałe karty kładzie na damie pik. Zauważ, że w ten sposób dama pik spotkała się twarzą w twarz z damą trefl. Widz ponownie wykłada po jednej karcie (jak poprzednio). Na pakiet kart kładzie pozostałą damę kier i przykrywa ją resztą kart. Po rozsunięciu talii na stole i wyjęciu widocznych dam oraz kart nad nimi możecie z tryumfem odwrócić karty i przerwać paniom pogaduszki.

   MAGIK


Do wykonania triku potrzebne są dwie talie kart. Jedna dla ciebie, jedna dla osoby biorącej udział w pokazie. Obydwie talie tasuje się (robi to widz) a następnie wybiera talię dla siebie. Z talii wybiera jedną dowolną katrę, zapamiętuje ją i kładzie na wierzch talii. Talię przekłada kilkakrotnie.
Następnie widz zamienia się taliami kart z iluzjonistą i wyjmuje z niej wybraną kartę. Iluzjonista rozkłada drugą talię i bez problemu znajduje w niej wybraną przez widza kartę.
sekret
Sekret polega na tym, że kiedy widz tasuje karty, ty musisz podejrzeć kartę na spodzie jego talii (tzw. karta-klucz). Nie jest to zbyt łatwe, jeśli uczestnik zabawy ma wprawę w tasowaniu, jednak zawsze możesz poprosić go, by przełożył talię i wtedy podpatrzeć kartę. Jak to nie pomoże, to weź tę talię do rąk i pod pretekstem zabawy ( jakiś wachlarz z kart, szprudel, itp.) zrób to, co do ciebie należy. Dalej trik wykona widz. Wybiera kartę z talii, kładzie ją na wierzch, przekłada ile razy chce i dalej jak w opisie. Ty tylko instruujesz go co ma robić i czekasz na wielki finał. Kiedy zamienicie się taliami, twoim zadaniem jest przejrzeć karty i znaleźć w talii kartę którą wcześniej podejrzałeś. Zauważ, że kiedy talia jest przekładana, kolejność kart jest cały czas zachowana. Pod kartą-kluczem znajduje się karta wybrana przez widza. Teraz możesz już tylko czekać na oklaski.
Ten trik możesz wykonać także przy użyciu jednej talii, jednak wykonanie tego triku z dwoma taliami podwaja efekt sztuki.

SIŁA WOLI


potrzebne rekwizyty
talia kart
opis
Iluzjonista daje jednemu z widzów talie kart do potasowania. prosi, aby zapamiętał jedna z kart leżących przy spodzie kupki, oraz miejsce jakie zajmuje ona od końca. przypuśćmy, że ta karta to jest trójka trefl będąca 7 kartą licząc od spodu talii. następnie magik trzyma talię kart za plecami  i mówi iż nie zna figury ani położenia tej kary, ale jest ja w stanie przenieść w inne miejsce wskazane przez widza. prosi o podanie liczby która jest większa od liczby odpowiadającej pierwotnemu położeniu jej w talii. przypuśćmy, że widz podaje 10. dalej trzymając talie za plecami  iluzjonista oznajmia, że umieścił ja na 10 pozycji od góry. Kiedy uczestnik odliczy 9 kart i odwróci 10 okazuje się, że jest to właśnie ta, którą wybrał na początku.
sekret
Trzymając talię za plecami kiedy uczestnik podaje liczbę dziesięć, należy cicho odliczyć 10 kart od dołu i położyć je na wierzchu talii nie zmieniając ich kolejności (ostatnia tarta pobrana z dołu staje się karta pierwszą) Teraz wyjmujesz talię zza pleców i wyjaśniasz, że karta została umieszczona na 10 pozycji od góry- licząc od liczby wskazującej na miejsce wybranej przez widza karty (7 od spodu- teraz może to ujawnić) teraz zaczyna liczyć od siedmiu do dziesięciu, poczym odwraca dziesiąta kartę i odkrywa, że jest to wybrana przez niego na początku !.

CZTERY KRÓLE


potrzebne rekwizyty
talia kart
opis
Iluzjonista pokazuje cztery króle ułożone w wachlarz. następnie daje widzowi talię kart aby sprawdził, że nie ma tam więcej króli. następnie magik rozmieszcza króle w różnych miejscach talii poczym przekłada talię kart i wszystkie króle znajdują się w środku kupki obok siebie !.
sekret
Do tej sztuczki prócz króli potrzebne są jeszcze dwie inne karty np. walety, które są ukryte w wachlarzu pod wizerunkiem ostatniej (najniżej położonego króla) karty. teraz szybkim ruchem należy złożyć wachlarz talię i położyć je na talii kart (dwa walety powinny być na wierzchu) teraz ostrożnie obydwa walety należy umieścić w różnych miejscach talii. Następnie jednego z króli należy położyć na sam dół tak żeby widz go tam widział.
teraz wystarczy tylko przełożyć talię i król z powrotem ląduje na swojej pozycji obok innych kart tej samej figury. Ku wielkiemu zdziwieniu wszystkie króle znajdują się obok siebie.

NIEOCZEKIWANA ZMIANA MIEJSC


niezbędne rekwizyty
talia kart, przeźroczysta szklanka, chusteczka
opis
Po położeniu na stole talii kart iluzjonista wybiera jedna z kart i wkłada do szklanki tak, aby  każdy ją widział. następnie zakrywa szklankę chusteczką i nagle usuwa chusteczkę. w szklance pozostaje zupełnie inna karta ! Iluzjonista następnie od razu pokazuje publiczności szklankę, kartę i  chusteczkę, by wszyscy mogli je zbadać.
sekret
Pierwszy trik polega na uchwyceniu dwóch kart w taki sposób, by trzymać je za brzegi i przechylić nieci do przodu gdyż wydaje się wtedy, ze karta jest jedna. przypuśćmy, że za dwójka trefl została umieszczona dziewiątka karo. Następnie  wkładasz ostrożnie obie karty do szklanki, poczym zakrywasz szklankę chusteczką i przez tkaninę rozdzielasz dwie karty. Usuwając  ze szklanki chusteczkę, musisz uchwycić przednia kartę przez materiał i wyciągasz ją prawa ręką a lewa w tym czasie przytrzymuje szklankę. zaraz po tym prawą rękę z chusteczką przybliżasz do stołu  i upuszczasz kartę tak, by znalazła się na wierzchu talii. dzięki temu możesz pokazać widzom kartę, chusteczkę oraz szklankę.

KARTY


niezbędne rekwizyty
talia kart
opis
Iluzjonista kładzie na stole zakryta talię kart i prosi jednego z widzów o podzielenie tej kupki na dwa stos, poczym odwraca się do niego plecami. Następnie prosi go o wybranie dowolnej liczby od 1 do 13 i przeniesienie tylu kart z dolnego stosu do górnego. Na koniec widz jest proszony aby położył górny stos na wierzchu dolnego. Gdy wykona polecenie, iluzjonista odwraca się i bez patrzenia liczy karty począwszy od góry talii, poczym odwraca jedną z kart- liczba punktów na tej karcie jest równa liczbie kart przeniesionych z jednego stosu na drugi. Na przykład jeden z widzów bierze do ręki talie kart a następnie dzieli ja na dwa stosy. Sześć kart przenosi z dolnego stosu na wierzch górnego. Następnie górny stos kładzie na dolnym. Iluzjonista bierze do ręki talie kart, odlicza po kolei i odwraca szóstą.
sekret
Na wierzchu talii należy umieścić trzynaście kart  w następującej kolejności od króla do asa. Kolor kart nie ma znaczenia. Następnie poproś jednego z widzów, aby podzielił talię na 2 stosy i wybraną liczbę kart z dolnego stosu przeniósł na wierzch górnego, poczym umieścił górny stos na dolnym.. Aby odgadnąć wybrana przez widza liczbę należy odliczyć czternaście kart i odkryć czternastą. Odczytujemy z niej liczbę przeniesionych kart. Przypuśćmy, że z jednego stosu do drugiego zostały przeniesione trzy karty, wówczas odlicz te trzy karty i przenieś je na spód talii. Będziesz mógł powtórzyć sztuczkę. Nie należy tak robić jednak zbyt często i staraj się tasować karty po wykonaniu sztuczki. Podczas układania kart warto pod asem umieścić dżokera. Jeśli z dolnego stosu na górny nie zostanie przeniesiona żadna karta, wyciągniesz dżokera, który posiada 0 punktów.

JAK Z OBSERWATORA ZROBIĆ JASNOWIDZA?


Mówimy jednemu z obserwatorów, że zrobimy z niego jasnowidza zmuszając go do tego, że z talii rozłożonej na stole, oczywiście grzbietami do góry, wyciągnie nam takie karty o jakie go poprosimy. Mówimy np.: "Daj króla kier", "Daj Damę kier", "Daj Asa pik". "Teraz ja sobie biorę 9 pik". Po zakończeniu wykładamy karty i okazuje się, że mamy króla kier, damę kier, asa pik i 9 pik
Wykonanie:
Mówimy jasnowidzowi by dał nam kartę, którą podglądnęliśmy, w naszym przypadku król kier. Oczywiście podający nie ma prawa widzieć jaką kartę podaje...Załóżmy, że dostaliśmy kartę dama kier. Więc mówimy daj mi damę kier. itd. Na koniec bierzemy kartę, którą podglądnęliśmy mówiąc oczywiście, że bierzemy kartę otrzymaną przed chwilą od jasnowidza. Efekt murowany. P.S. Dobrze jest nie mówić na początku ile kart będziemy brać bo może się zdarzyć, że nasz jasnowidz jako np. 2 kartę weźmie przypadkowo naszą kartę. Wtedy kończymy numer i efekt jest piorunujący, gdyż wszystko dzieje się bez naszego udziału. Rzadko się to zdarza ale....

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz